RE:D

Kontakt

Adresa

Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 13, Zagreb, Croatia

HESA Group d.o.o. / +385 91 346 3080 / info@hesa-group.com / www.hesa-group.com MB: 1783122, OIB: 66631337112, VAT: HR66631337112 / Članovi uprave: Robert Brgić, Marina Franolić, Andrea Škerlj, Janja Zovko / Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu / Temeljni kapital: 25.000,00 kn