RE:D

Andrej Erjavec

Andrej Erjavec

Partner, Interkapital

Andrej Erjavec je partner u investicijskom bankarstvu u Interkapitalu, investicijskom društvu fokusiranom na regiju jugoistočne Europe sa sjedištem u Zagrebu. Od pridruživanja tvrtki 2008. godine, Andrej je savjetovao u mnogim transakcijama spajanja i preuzimanja te prikupljanju kapitala, s posebnim fokusom na sektore turizma i nekretnina. Njegovi nedavni značajni angažmani uključuju akviziciju Poslovnog parka Zagreb od strane Quattro logistike, akviziciju Turisthotela od strane Tankerske plovidbe te prodaju Jadran hotela Rijeka Brown hotels i Aroundtown-u. Andrej posjeduje magisterij iz računovodstva i financija sa Sveučilišta u Southamptonu te diplomu iz ekonomije sa Sveučilišta u Zagrebu.