RE:D

David Gabelica

David Gabelica

Član Uprave i zamjenik predsjednika Uprave, MZLZ

Član Uprave Društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Tijekom razdoblja od 25 godina stekao je zavidno iskustvo u upravljanju infrastrukturnim projektima javno-privatnog partnerstva (JPP) (Međunarodna zračna luka Zagreb, Istarski ipsilon, Autocesta Jamaican 2000). Prije trenutne pozicije, bio je generalni direktor u tvrtki BINA Istra (prva koncesija u Hrvatskoj). Osim funkcije člana Uprave MZLZ-a, obnaša različite mandate u Nadzornim odborima. Po struci je financijski inženjer.