RE:D

Goran Kralj

Goran Kralj

Član Uprave, PBZ Croatia osiguranje

Goran Kralj, član je Uprave PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, prije toga radio je u Erste Plavi mirovinskim fondovima, te u Raiffeisen investu i Zagrebačkoj banci. G. Kralj ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju imovinom i  investicijskim procesima, te konstrukcijom portfelja. Sudionik je niza seminara, radionica i  konferencija vezanih na upravljanje imovinom i investiranje. U korporativnom upravljanju ima iskustvo člana nadzornog odbora te člana povjereničkih odbora private equity fondova.