RE:D

Gordana Neralić

Gordana Neralić

Direktorica Direkcije upravljanja imovinom, Erste Plavi

Gordana vodi investicijski tim koji upravlja imovinom obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova s ukupnom imovinom od preko 3 milijarde EUR. Kreira investicijski proces za sve fondove pod upravljanjem te sve klase imovine koje su dio investicijskog universuma. Kao dio Investicijskog odbora donosi odluke o alokaciji imovine po klasama i regijama te organizira process dubinske analize kod ulaganja u alternativne klase imovine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Završila CFA program.