RE:D

Gregor Rožman

Gregor Rožman

Direktor, Ržišnik Perc Group

Gregor je direktor poduzeća Ržišnik Perc, matičnog poduzeća Ržišnik Perc grupe te direktor poduzeća RP naložbe, investicijskog poduzeća u nekretnine grupe Ržišnik Perc. Nakon završetka studija na Pravnom fakultetu u Ljubljani, karijeru je započeo u Javnoj agenciji za poduzetništvo i strane investicije, gdje se brinuo za promociju slovenskih projekata razvoja nekretnina u inozemstvu. Dio Ržišnik Perc je grupe od 2008. godine, isprva kao voditelj projekata u razvoju nekretnina, kasnije kao manager ključnih klijenata i viši konzultant. Gregor detaljno poznaje sve faze razvoja nekretninskih projekata, od konceptualizacije smještanja u prostor, projektiranja i izgradnje, do upravljanja realiziranim projektima kroz njihov životni ciklus. Trenutno vodi razvoj jednog od najvećih projekata komercijalnih nekretnina u Ljubljani.