RE:D

Hrvoje Draksler

Hrvoje Draksler

Predsjednik Uprave, J&T banka

Hrvoje Draksler trenutno obnaša dužnost predsjednika uprave u J&T Banci. Njegov profesionalni put obuhvaća različite visoke pozicije u bankarskom sektoru, a evo sažetka njegove karijere. Od 2000. do 2005. godine, Draksler je obavljao dužnost Senior Risk Managera za Corporate u Erste Banci Hrvatska. U razdoblju od 2006. do 2007. godine, bio je direktor Sektora Upravljanja Rizicima u Erste Banci Srbija. Od 2007. do 2012. godine, obnašao je funkciju direktora Direkcije za Upravljanje Rizicima za Corporate klijente u Erste Banci Hrvatska. U sljedećem razdoblju od 2012. do 2017. godine, Hrvoje Draksler je bio direktor Sektora Upravljanja lošim plasmanima u Erste Banci Hrvatska. Tijekom svoje karijere do 2017. godine, bio je član Nadzornih Odbora društava u vlasništvu Erste Grupe, uključujući Erste Banku Crna Gora, Erste&Steiermaerkische leasing d.o.o. i Erste Nekretnine d.o.o. Zagreb. U razdoblju od 2017. do 2018. godine, Draksler je bio član Uprave J&T Banke dd Varaždin, a od 2018. godine do danas obnaša funkciju predsjednika Uprave iste banke.