RE:D

Ivan Valentić

Ivan Valentić

Suvlasnik, SEE Capital Partners

Ivan Valentić je poslovao u financijama, osiguranju i nekretninama, a od 2001. do 2014. bio je član Uprave NIVA d. d. Poduzeće je doprinijelo razvoju tržišta nekretnina od 200,000 m2. Valentić je 2007. osnovao NAVI IMMOBILIEN u Beču za razvoj nekretnina. Također je osnovao CENTAR BROKER za osiguranje i reosiguranje te NAVI UPRAVLJANJE za nekretnine s projektima u Zagrebu, Šibeniku i Splitu. Osim toga, 2010. je kupio PIKO d. o. o. za proizvodnju jaja, postajući najveći proizvođač u Hrvatskoj. U 2016. osnovano je SEE CAPITAL PARTNERS za savjetovanje, a 2020. HOLO LAB za digitalno oglašavanje. Valentić je 2021. usmjerio poslovanje na turizam otvaranjem Hotela Porto Dubrovnik, s planiranim investicijama u druge hotele i parkove. Godine 2023. NAVI d. o. o. kupuje udjele u GIRK KALUN d. d., vodećem proizvođaču vapna u Hrvatskoj. Osim toga, Valentić je osnovao fond za ulaganje u različite djelatnosti te planira osnivanje investicijskog fonda za konsolidaciju poslova u posredovanju osiguranja i oglašavanju te istraživanje širenja poslovanja na inozemna tržišta i akvizicije iz srodnih djelatnosti. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (2001. – 2005.). Magisterij iz područja financija završio je na Sveučilištu Webster u Beču (2007. – 2009.).