RE:D

Lana Lovrenčić Butković

Lana Lovrenčić Butković

Izvanredna profesorica na Građevinskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

Lana Lovrenčić Butković izvanredna je profesorica na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođena je 09.11.1980. u Zagrebu, diplomirala je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2009. i magistrirala na znanstvenom poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje (MBA). Na istom fakultetu doktorirala je 2015. godine. Akademsku karijeru započela je 2008. godine na Zavodu za organizaciju, tehnologiju i menadžment Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositeljica nekoliko kolegija iz područja menadžmenta, strateškog menadžmenta i investicijskog upravljanja na diplomskom, specijalističkom i doktorskom studiju. Dugi niz godina obnašala je dužnost tajnice sveučilišnog specijalističkog studija Poslovno upravljanje u građevinarstvu (MBA in Construction), a u siječnju 2024. godine postaje voditeljica spomenutog studija. Uz znanstveni rad, kroz provođenje znanstvenih istraživanja i diseminaciju rezultata, Lana sudjeluje na znanstvenim projektima iz područja menadžmenta u građevinarstvu, održivosti i cirkularne ekonomije, te na stručnim poslovima u području izrada investicjskih studija, CBA analiza, konzultantskih usluga iz strateškog upravljanja građevinskim poduzećima i uvođenja ESG strategija. Članica je niza profesionalnih i društvenih udruga, kroz koje promovira povezivanje i važnost dviju struka – ekonomske i graditeljske.