RE:D

Marko Filipović

Marko Filipović

Gradonačelnik, Grad Rijeka

Marko Filipović, rođen je u Rijeci, 22. srpnja 1980. godine. Završio je Građevinski fakultet 2004. godine, na Sveučilištu u Rijeci, kada započinje svoju inženjersku karijeru, kao nadzorni inženjer. Svoju je političku karijeru započeo 2000. godine, kao član SDP-a, obnašajući različite funkcije u Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, kao član Gradskog vijeća i Županijske skupštine. U razdoblju od 2002. do 2010. godine, bio je aktivan i u Forumu mladih SDP-a, obnašajući funkciju Međunarodnog tajnika Foruma mladih SDP-a, Hrvatske, od 2008. do 2010. godine. U Gradu Rijeci, bio je član Komisije za razvoj, urbanizam, ekologiju i upravljanje zemljištem od 2008. do 2009. godine te član Urbanističkog i prostornog planiranja od 2002. do 2005. godine. Potom, 2013. godine, preuzima funkciju zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke, koju je obnašao do 2021. godine, kada je izabran za gradonačelnika Grada Rijeke za mandat 2021. – 2025. Od 2018. godine, predsjednik je lokalne organizacije SDP-a Rijeka. Član je brojnih strukovnih udruga, kao što su Udruga gradova Republike Hrvatske, gdje obnaša funkciju potpredsjednika od 2021. godine te Mreža udruga lokalnih vlasti Jugoistočne Europe (NALAS) od 2022. godine, kada je izabran za potpredsjednika.