RE:D

Marko Markić

Marko Markić

Voditelj programa certificiranja, Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Po obrazovanju diplomirani inženjer građevinarstva. Od 1997. do 2009. radio na projektima pružanja logističkih usluga američkoj vosci angažiranoj u NATO-ovim operacijama u BiH, na Kosovu i u Iraku. Lokacije su bile Zagreb i Kuvajt, a poslovi su bili vezani na upravljanje ljudskim potencijalima. Od 2009. do 2016. se bavio energetskom učinkovitošću na projektima UNDP-a i u državnoj agenciji za nekretnine (APN) od 2016. do lipnja 2022. radi u Ministarstvima koja su zadužena za energetiku, zaštitu okoliša i gospodarstvo, u početku na politikama vezanima na energetsku učinkovitost, a od listopada 2018. do lipnja 2022. kao načelnik sektora i ravnatelj uprave radio je na poslovima vezanima zaradi u  korištenje fondova EU u energetici, zaštiti okoliša i gospodarstvu, uz EU fondove, nadleštvo je uključivalo koordinaciju EU i međunarodnih poslova. Od lipnja 2022. radi u Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju, zadužen za programe certificiranja održivosti i implementaciju DGNB Sustava na hrvatsko tržište.