RE:D

Marko Šimac

Marko Šimac

Voditelj Odjela za upravljanje cestovnom infrastrukturom, Hrvatske ceste

Marko Šimac, dipl. ing. građ. je rođen 1977. godine u Splitu gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2002. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Od 2021. je zaposlen u Hrvatskim cestama gdje je šef Odjela za gospodarenje cestovnom infrastrukturom u Sektoru za razvoj i informatičku podršku. Kroz karijeru voditelja projekata i konzultanta stekao je bogato iskustvo u radu na nekim od najznačajnijih projekata iz različitih industrija poput graditeljstva, energetike, prometne infrastrukture, itd. Posebno područje interesa mu je digitalna transformacija građevinarstva. Od 2006. godine je certificirani voditelj projekata po IPMA standardu, 2015. je stekao Project Management Professional (PMP) certifikat po PMI standardu. PM2Alliance certificirani trener postaje 2020. Od 1.3.2024. godine je predsjednik hrvatskog ogranka Project Management Institute, najvažnijeg svjetskog udruženja za projektni menadžment. U nastavnom zvanju višeg predavača nositelj je kolegija na Visokom učilištu Algebra i predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Priprema i provedba EU projekata“ Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama te je autor ili koautor velikog broja stručnih i znanstvenih radova s područja upravljanja projektima te je član mnogih strukovnih udruga u čijem radu aktivno sudjeluje. Obrazovanje je nastavio na specijalističkom studiju „MBA in construction“ Sveučilišta u Zagrebu.