RE:D

Neda Buljević Vlačić

Neda Buljević Vlačić

Direktorica za regiju Jugoistočne Europe, CC Real

Neda Buljević Vlačić direktorica je CC Reala za regiju jugoistočne Europe, odgovorna za područje financija, poreza, izvještavanja i planiranja, odnose s investitorima, IT te ljudske resurse. Karijeru u kompaniji započela je 2012. godine, kada je kao Head of Business Inteligence and Compliance uspostavila funkciju kontrolinga – uključujući relevantne strukture i procese, izvještavanje i planiranje – za CC Real i sve assete u sklopu portfelja. Tijekom više od 15 godina radnog iskustva, posebno se iskazala u području unutarnje revizije, risk i compliencea, korporativnih financija, due diligenca, kontrolinga i projektnog managementa.