RE:D

Rajka Bunjevac

Rajka Bunjevac

Arhitektica i predsjednica, Hrvatska komora arhitekata

Rajka Bunjevac, predsjednica je Hrvatske komore arhitekata od 2020. godine. Kao predsjednica Hrvatske komore arhitekata, reorganizirala je unutarnju organizaciju komore i unaprijedila rad sa članstvom. Povećala je vidljivost komore u javnosti javnim zagovaranjem implementacije arhitektonskih vrijednosti u javne politike. Prepoznala je mogućnost proširenja rada hrvatskih arhitekata van granica hrvatske i uključila je komoru u međunarodno financirane projekte popit projekta ARCH-E, putem kojega će hrvatski arhitekti lakše moći sudjelovati na arhitektonskim natječajima unutar EU. Ovlaštena je arhitektica sa stručnim iskustvom od 35 godina. 2000. godine osniva vlastiti  gdje se bavi projektiranjem, stručnim nadzorom građenja i vještačenjima u arhitekturi i graditeljstvu. 2009.g. osniva tvrtku RBP arhitekti gdje je partner. Dobitnica je više stručnih nagrada.