RE:D

Sandra Jakopec

Sandra Jakopec

Suvlasnica, APE i zamjenica predsjednika, Udruga hrvatskih urbanista

Sandra Jakopec je dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt te ovlašteni arhitekt-urbanist. Završila je Arhitektonski fakultet VII/1 u Zagrebu (1992.-1997.). Diplomirala je na katedri za urbanizam 1997. godine (mentor: prof.dr.sc. Ante Marinović – Uzelac). Nakon stečene diplome zaposlila se na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, u Zavodu za urbanizam i prostorno planiranje (1997-2002) kao planer suradnik na izradi prostorno planske dokumentacije. Od 2002. suvlasnica je tvrtke APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, gdje radi kao planer, odnosno planer voditelj na području prostornog i urbanističkog planiranja te kao glavni projektant na području arhitekture, a posebice na području zaštićenih kulturnih dobara. Do 2023. bila je predsjednica, a od 2023. je zamjenica predsjednice Udruge hrvatskih urbanista (UHU). Članica je Hrvatske komore arhitekata te predstavnica Hrvatske u European Council of Spatial Planners -Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU).