RE:D

Urška Škrl

Urška Škrl

Voditeljica investicija,  ALFI RE Fond

Urška Škrl je voditeljica investicija u ALFI RE fondu, nadgleda investicijske aktivnosti i upravlja trenutnim portfeljem ALFI RE kako bi potaknula rast i profitabilnost. Fond ALFI RE najveći je slovenski alternativni fond koji ulaže u premium komercijalne nekretnine s naglaskom na vrhunsku lokaciju, ugovore o dugoročnom najmu i visokokvalitetne najmoprimce.