RE:D

Velimir Šonje

Velimir Šonje

Vlasnik i direktor, Arhivanalitika

Tvrtka Velimira Šonje, Arhivanalitika, bavi se konzaltingom u područjima makroekonomike i financija. G. Šonje aktivno investira u mala i srednja poduzeća i obavlja dužnost zamjenika predsjednika nadzornog odbora aviokompanije ETF Airways d.o.o. Povremeno radi kao savjetnik međunarodnih institucija poput Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Karijeru je započeo na Ekonomskom institutu u Zagrebu 1990. Radio je kao savjetnik Vlade Republike Hrvatske na programu obaranja visoke inflacije 1993.-1994. Od 1995. radio je kao direktor direkcije za istraživanja, a od 1996. kao izvršni direktor sektora za istraživanja i statistiku Hrvatske narodne banke. Godine 2000. postao je član uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb gdje je obavljao i dužnost predsjednika nadzornog odbora društava za upravljanje fondovima do osnivanja Arhivanalitike 2003. Bio je predavač na kolegiju Financijske institucije i tržišta na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Autor je 40 znanstvenih radova i 20 poglavlja u knjigama ili knjiga koje su objavljene u Hrvatskoj i inozemstvu. Jedan je od najutjecajnijih neovisnih ekonomskih komentatora i kreatora javnog mnijenja u području gospodarstva i financija. Povremeno piše za internetske portale, uključujući i vlastiti, Ekonomski lab.