RE:D

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti („Politika privatnosti“) pruža informacije i opisuje na koji način HESA GROUP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 13, OIB: 66631337112, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080476091, kontakt:, info@hesa-group.com („HESA Group“) prikuplja, koristi i otkriva osobne podatke u svezi usluga koje pružamo na ovoj internetskoj stranici RED Conference (www.theredconference.com).

Pojam „osobni podatak“ jesu svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i sl. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom u našem posjedu ili za koju je izgledno da će doći u takav posjed.   

Ukoliko to nije drugačije određeno u ovoj Politici privatnosti, pojmovi definirani u Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – Opća uredba o zaštiti podataka (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) (dalje u tekstu: „GDPR“) kao što su „obrada/obrađivanje”, „voditelj obrade”, „nadzorno tijelo”, „privola“, „legitimni interes voditelja obrade ili trećih strana“, „anonimizacija“, „posebna kategorija osobnih podataka“ koriste se u istom značenju i u ovoj Obavijesti.

Identitet i kontakt podaci voditelja obrade

HESA GROUP d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 13, OIB: 66631337112, upisano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080476091, kontakt: info@hesa-group.com, voditelj je obrade osobnihpodataka u vezi s obradom osobnih podataka korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.theredconference.com. Što znači da HESA Group određuje svrhe obrade podataka i sredstva obrade podataka odnosno na koji način i u koje svrhe će se osobni podaci obrađivati.

Svrha obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci i pravna osnova za obradu:

Obrada osobnih podataka u svrhu registracije polaznika/sudionika

Osobne podatke polaznika/sudionika RE:D Konferencije prikupljamo prilikom prijave na RE:D konferenciju putem sustava registracije polaznika dostupnog na internetskoj stranici RED Conference (www.theredconference.com).

Kao dio postupka prijave/registracije, prikupljamo i dalje obrađujemo sljedeće osobne podatke polaznika/sudionika: 

 • Ime i prezime
 • Email adresa
 • Pozicija
 • Tvrtka

“Podaci za registraciju“

Navedeni Podaci za registraciju su nam potrebni te ih koristimo u svrhu obrade Vaše registracije za RE:D Konferenciju, odnosno u svrhu omogućavanja Vašeg prisustvovanja na istoj i našeg pružanja usluge održavanja konferencije. Navedene podatke obrađujemo temeljem članka 6.1.f. GDPR-a (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane). Naime, obzirom da se prijava za sudjelovanje na RE:D Konferenciji vrši putem pravne osobe poslodavca koja vrši prijavu za svoje zaposlenike imamo legitimni interes za izvršavanje usluge za koju ste prijavili svoje zaposlenike.  U slučajevima kad je polaznik/sudionik pojedinac, fizička osoba koja djeluju unutar svoje obrtničke ili profesionalne djelatnosti, navedene podatke, u mjeri u kojoj je primjenjivo, obrađujemo temeljem članka 6.1.b. GDPR-a (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).  

Nadalje, obzirom da je jedna od glavnih smjernica poslovanja HESA Group-e održivost, prilikom popunjavanje prijave postavljamo Vam i sljedeća pitanja, a sve u cilju obračuna ugljičnog otiska konferencije. Navedeni podaci nisu obvezni prilikom popunjavanja prijave te iste obrađujemo temeljem članka 6.1.f. GDPR-a (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete). Naime, smatramo da imamo legitimni interes u svojem poslovanju težiti održivom razvoju sa što manje štete za okoliš, u cilju zaštite prirode i očuvanja okoliša.  

 • Kojim prijevoznim sredstvom dolazite na RE:D?
 • Koliko daleko putujete do konferencije (u km)?
 • Koliko noći ostajete?
 • Koja je kategorija vašeg smještaja?
 • Posebne napomene

Kao dio postupka prijave/registracije prikupljamo i dalje obrađujemo i sljedeće podatke:  

 • Vaša primarna industrija
 • Vaš primarni razlog dolaska na konferenciju
 • Jeste li već investirali u CEE regiju
 • Investicije u koje CEE zemlje Vas interesiraju
 • Koliko ste spremni investirati u regiji 
 • Kako ste čuli za RE:D Konferenciju

Navedeni podaci ne odnose na fizičke osobe te isti nisu obvezni podaci za unošenje prilikom registracije. Međutim, isti su nam potrebni u svrhe pripreme kvalitetnijeg i prilagođenijeg sadržaja konferencije odnosno kako bi što bolje zadovoljili potrebe i interese polaznika i konferenciju učinili zanimljivijom za polaznike. 

Obrada fotografija i videa

Sva događanja u sklopu RE:D Konferencije 2024 bit će fotografirana i snimljena od strane službenog fotografa. Fotografije i video materijal ćemo koristiti za promociju održane konferencije odnosno promociju naših poslovnih aktivnosti te će u tu svrhu navedeni materijal ili njegovi dijelovi biti objavljeni na našim službenim internetskim stranicama RED Conference (www.theredconference.com) kao i na našim RED Conference službenom profilu na LinkedIn-u. Također, svim polaznicima RE:D Konferencije dostavljamo poveznicu na službene fotografije s održane konferencije putem email adrese koju su polaznici unijeli prilikom prijave na RE:D Konferenciju putem sustava registracije polaznika. Video snimke samog predavanja koristimo isključivo za našu arhivu. Fotografijom i video materijalom mogu biti obuhvaćeni svi sudionici/polaznici konferencije, kako sami govornici konferencije tako i sudionici gosti konferencije. Međutim, prilikom fotografiranja i snimanja događanja u sklopu konferencije nastojati ćemo u najvećoj mogućoj mjeri, osim kad je riječ o fotografiranju i snimanju samih govornika tijekom održavanja predavanja, da se na fotografijama i video materijalu ne ističe izbliza pojedinac, izdvojen iz mase. U suprotnome, a prije bilo kakve daljnje objave takve fotografije i/ili video isječka, uključujući situacije kad se pojedincu postavlja pitanje/pojedinac daje izjavu, u svrhu promocije održane konferencije odnosno promocije naših poslovnih aktivnosti, zatražiti ćemo Vašu prethodnu privolu u tu svrhu. U slučaju da ne želite biti fotografirani ili snimani i/ili ne želite da se takav materijal na kojem se nalazite dalje objavljuje u navedenu svrhu, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na takvu obradu. U tom slučaju nećemo Vas fotografirati/snimati odnosno izbrisati ćemo traženu fotografiju i/ili video isječak. 

Sve fotografije i video materijal čuvamo do dvije godine od održanog događanja. 

Ovu obradu podataka vršimo temeljem članka 6.1.f. GDPR-a (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane) odnosno temeljem našeg legitimnog interesa za vođenjem našeg poslovanja, kao dokaz organizacije i održavanja konferencije, posjećenosti i uspješnosti same konferencije. U gore navedenim pojedinim situacijama obradu fotografija i video materijala vršimo temeljem članka 6.1.a. GDPR-a (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha). U svakom trenutku imate mogućnost povlačenja Vaše privole i to obavještavanjem o povlačenju privole slanjem elektroničke pošte na info@hesa-group.com.

  

Obrada osobnih podataka u svrhe marketinga

Ukoliko nam date Vašu privolu za slanje marketinškog materijala prijavom na tzv. „newsletter“ putem obrasca dostupnog na našim internetskom stranicama RE:D Conference (www.theredconference.com),  povremeno ćemo Vam slati sadržaj putem elektroničke pošte kojim ćemo Vas obavještavati o novim govornicima, ažuriranom programu, sponzorima konferencije te našim nadolazećim konferencijama. U tu svrhu prikupljamo sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Email adresa

Pravna osnova za ovu obradu podataka je članak 6.1.a. GDPR-a (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha). U svakom trenutku imate mogućnost povlačenja Vaše privole dane u svrhu marketinga odnosno odjave s tzv. newsletter-a i to obavještavanjem o povlačenju privole slanjem elektroničke pošte na info@hesa-group.com kao i prilikom zaprimanja svake pojedine takve elektroničke pošte/newsletter-a.

Obrada osobnih podataka u svrhu odgovaranja na upite potencijalnih partnera/sponzora

U svrhu ostvarivanja partnerstva s RE:D Konferencijom te unapređenja postojećih i izgradnje novih poslovnih odnosa možete preuzeti brošuru na našim internetskim stranicama. U tu svrhu prikupljamo sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Radno mjesto
 • Tvrtka
 • Email adresa

Također, ukoliko nam se za upit o sponzorstvu obratite putem elektroničke pošte, obrađivati ćemo navedene podatke u svrhu odgovaranja na Vaš konkretan upit.

Navedene podatke obrađujemo u tim slučajevima temeljem članka 6.1.f. GDPR-a (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane). Smatramo da imamo legitiman interes odgovoriti na Vaše upite za sponzorstvom odnosno zahtjevima za preuzimanjem brošure  obzirom da takve radnje predstavljaju naš legitimni interes za vođenje našeg poslovanja.

Obrada podataka u svrhu odgovaranja na vaše upite

Kada nas kontaktirate putem kontakt obrasca dostupnim na našim internetskim stranicama, obrađujemo sljedeće osobne podatke kako bi Vam mogli odgovoriti na vaš upit:

 • Ime i prezime
 • Email adresa

Navedene podatke obrađujemo temeljem članka 6.1.f. GDPR-a (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane), obzirom da takve radnje predstavljaju naš legitimni interes za vođenje našeg poslovanja. 

Obrada podataka u svrhu upitnika

Vaše ime i prezime i email adresu koje ste unijeli prilikom prijave na RE:D Konferenciju putem sustava registracije polaznika odnosno prilikom preuzimanja brošure na našim internetskim stranicama u svrhu ostvarivanja partnerstva s RE:D Konferencijom ili slanja nam upita o sponzorstvu putem elektroničke pošte, koristimo u svrhu slanja Vam kratke ankete o zadovoljstvu održanom konferencijom. Anketom prikupljamo Vaše povratne informacije o zadovoljstvu održanom konferencijom, a kako bi nam iste pomogle u boljem oblikovanju budućih događaja kao i kako bi poboljšali sponzorsko iskustvo za sve dionike.

Ove podatke obrađujemo temeljem članka 6.1.f. GDPR-a (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane). Smatramo da imamo legitiman interes dobiti povratne informacije o zadovoljstvu svih polaznika odnosno sudionika konferencije, a kako bi još bolje organizirali buduća događanja u okviru našeg poslovanja kao i poboljšali sponzorska iskustva, obzirom da takve radnje predstavljaju naš legitimni interes za vođenje našeg poslovanja. 

Obrada osobnih podataka vezano uz uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

Dodatno možemo obrađivati prikupljene osobne podatke i u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Također, radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade ukoliko bude potrebna obrada osobnih podataka polaznika da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom. 

Kolačići 

Nadalje, naše internetske stranice koriste tehnologiju za automatsko prikupljanje informacija o uporabi. Naime, kada pristupite na ili koristite naše usluge dostupne na internetskoj stranici RED Conference (www.theredconference.com), prikupljamo određene podatke iz Vašeg preglednika (podatke o posjetama korisnika našim internetskim stranicama uključujući, bez ograničenja, IP adresu,  podatke o uređaju kojim ste se spojili na internet, vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacijske podatke) pomoću tzv. „kolačića“. Kolačić („cookie“) je mala datoteka koju internetska stranica šalje pregledniku korisnika, koji ga potom sačuva u sustavu korisnika. Kolačići nam omogućavaju da vidimo koje ste stranice posjetili, kako bismo upravljali našom internetskom stranicom i našim tehničkim rješenjima te osigurali sigurnost naše internetske stranice.

Molimo vas da pogledate naša Politiku kolačića koja se nalaze na za više informacija o kolačićima i kako možete promijeniti postavke u svrhu brisanja ili odbijanja kolačića.

Daljnja obrada u nove svrhe

Ako namjeravamo koristit vaše osobne podatke u novu svrhu, koja nije obuhvaćena ovom Politikom privatnosti, tada ćemo Vas prije započinjanja obrade i određivanja relevantnih svrha pružiti novu obavijest u kojoj se objašnjava ta nova uporaba. Kada bude potrebno, zatražiti ćemo prethodnu privolu za takvu novu obradu.

Primatelji osobnih podataka

Dijelimo Vaše osobne podatke pribavljene Vašom registracijom/prijavom i korištenjem naših usluga sa sljedećim primateljima/kategorijama primatelja:

– vanjske organizacije koje nam pomažu u poslovanju i/ili obradi osobnih podataka u naše ime i prema našim uputama (npr. naše knjigovođe, IT operateri i tehnička podrška, službeni fotografi itd.). Pružatelji usluga i/ili izvršitelji obrade i njihovo odabrano osoblje smiju pristupiti vašim osobnim podacima i koristiti ih samo u naše ime i to za obavljanje određenih zadataka za koje su bili angažirani, prema našim uputama te su dužni čuvati vaše osobne podatke tajnima i sigurnima.

– vaše osobne podatke također možemo otkriti primateljima voditeljima obrade kao što su sudovi, administrativna tijela, nadzorna tijela za zaštitu osobnih podataka, te naši pravni savjetnici, ukoliko je to potrebno radi poštivanja naših pravnih obveza, uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. 

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Svi osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo spremaju se i čuvaju u Republici Hrvatskoj te se ne iznose niti pohranjuju dalje u druge treće zemlje i/ili međunarodne organizacije izvan Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: „EGP“).

Ukoliko u budućnosti bude potrebno prenositi Vaše osobne podatke organizacijama u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, a riječ je o organizacijama koja mogu imati drugačije standarde zaštite osobnih podataka od onih uspostavljenih unutar EGP-a i na koje se ne odnosi odluka o primjerenosti Europske komisije, osigurat ćemo kako to nalažu važeći zakoni i propisi, da su osobni podaci i prava ispitanika primjereno zaštićeni odgovarajućim zaštitnim mjerama, kao što su primjerice standardne ugovorne klauzule o zaštiti podataka koje donose Europska komisija i/ili nadležno nadzorno tijelo. Pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o takvim prijenosima u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama, kao i zaštitnim mjerama koje smo poduzeli za zaštitu Vaših osobnih podataka s tim u vezi. 


Koliko dugo pohranjujemo Vaše osobne podatke

Poduzimamo sve razumne mjere kako bi osigurali da se Vaši osobni podaci čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a kako je to navedeno radnije u ovoj Politici privatnosti, propisima koji definiraju razdoblja čuvanja podataka, primjenjivim propisom definiranim rokovima zastare tražbine, pritom vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite Vaših prava i sloboda.

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući ili ograničiti. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati dotične osobne podatke u svrhe za koje ste dali svoju privolu. 

Nakon toga se ti podaci trenutno brišu ili anonimiziraju, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, npr. sukladno poreznim ili drugim propisima (npr. računovodstvena dokumentacija mora se čuvati 11 godina) ili u slučaju da postoji mogućnost pokretanja postupka za ispunjenje tražbine, u kojem slučaju se podaci čuvaju sve dok ne nastupi zastara tražbine te se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe. 

Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka

Osim ako se na njih primjenjuju iznimke ili kada je propisano kako ostvarivanje prava nije primjenjivo prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, ispitanici imaju sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka koje obrađujemo: 

• Pravo od nas ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se Vaši osobni podaci ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima („Pravo ispitanika na pristup“);

• Pravo zahtijevati da ispravimo ili dopunimo bilo koje osobne podatke ako se otkrije da su netočni ili nepotpuni („Pravo na ispravak“); 

• Pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni u svrhe u koje Društvo obrađuje iste podatke, ako je primjenjivo („Pravo na brisanje“);

• Pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu ako se obrada odvija na temelju privole;

• Pravo zatražiti da Vam pružimo Vaše osobne podatke te, ako je moguće, izravno prenese te podatke drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo („Pravo na prenosivost podataka“);

• Pravo zatražiti ograničenje daljnje obrade, ako je primjenjivo („Pravo na ograničenje obrade“);

• Pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, u slučaju obrade koju provodimo temeljem naših legitimnih interesa i legitimnih interesa trećih osoba („Pravo na prigovor“);

• Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

U slučaju zaprimanja zahtjeva za ostvarenje prava, bez nepotrebnog odgađanja postupiti ćemo po zahtjevu. Također ćemo Vam pružiti informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. 

Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo Vas o svakom takvom produljenju, ako do toga dođe, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. 

Te informacije se pružaju bez naknade. Međutim napominjemo da, ukoliko su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo: 

 • naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu; ili
 • odbiti postupiti po zahtjevu.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka s naše strane povrjeđuje Vaša prava, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Kontakt podaci hrvatskog nadzornog tijela za zaštitu podataka jesu: 

Ime: Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP
Sjedište: Zagreb
Adresa: Selska cesta 136, 10000 Zagreb
Telefon: 00385 (0)1 4609-000
Fax.: 00385 (0)1 4609-099
E-pošta: azop@azop.hr
Web stranica: www.azop.hr

Izmjene Politike privatnosti

Ako promijenimo način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima u vezi s pružanjem naših usluga ažurirati ćemo ovu Politiku privatnosti te Vas pravodobno o tome obavijestiti. 

Podaci za kontakt voditelja obrade

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete nam se obratiti slanjem elektroničke poruke na: info@hesa-group.com. Primiti ćemo na znanje i istražiti svaku pritužbu o načinu na koji upravljamo Vašim osobnim podacima.

Ova Politika privatnosti posljednji put je ažurirana u veljači 2024. godine