RE:D

Borislav Vujović

Borislav Vujović

Vlasnik i direktor, Opereta Real Estate

Potpredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje broji preko 1000 članova.

Vlasnik i direktor Opereta d.o.o. za promet nekretninama iz Zagreba, jedne od najvećih agencija u Hrvatskoj koja posluje od 2000. godine i lider je na hrvatskom tržištu nekretnina po broju agenata i prometu koji ostvaruje.

Odlično poznaje prilike na tržištu rezidencijalnih i komercijalnih nekretnina, a bavi se posredovanjem, investiranjem, izradom investicijskih studija i procjenama.

Vjeruje da je edukacija ključ uspjeha i da su nekretnine uvijek sigurna i dobra investicija.